SE ZLATO PRIPRAVLJA NA NOV BULL RUN ?

SE ZLATO PRIPRAVLJA NA NOV BULL RUN ?

Pri analizi zlata smo nazadnje omenjali možnost ogromnega potenciala za rast v primeru, da se trendi svetovne ekonomija zaradi korona krize prelevijo v gospodarsko krizo. Ta scenarij je zelo mogoč, saj je kar nekaj ogromnih avtomobilskih in letalskih podjetij že vložilo prošnjo za pomoč ali pa so celo že oznanili bankrot. Taka podjetja za seboj potegnejo še ogromno drugih dejavnikov in ostalih manjših podjetij, ki so od poslovanja z njimi odvisna, kar lahko zelo hitro popelje v krizo, saj je na letalsko in avtomobilsko industrijo vezanih ogromno podjetij.

Na spodnji sliki vidimo količino denarja v ETF pogodbah v zlatu od leta 2004 do danes. Na razpredelnici spodaj je lepo vidno, do kakšnega skoka je prišlo v letu 2009 malce po začetku krize, kjer se kot smo omenili ponavadi pospešeno vlaga v zlato. Zanimiv je tudi podatek, da je že sedaj komaj v začetku drugega kvartala 2020 v ETF-je vloženo dvakrat toliko denarja kot lani v celem letu!

ETF-ji nam lahko služijo kot dober indikator tudi za nadaljnjo rast, saj so pri zlatu ponavadi uporabljeni za buy pozicije in nadaljnji holding, kar je odlična spodbuda za rast cen zlata.Prav tako so pri FED-u ravno ta teden govorili o tem, da visokih inflacijskih stopenj nismo videli že precej časa, kar zgodovinsko indicira, da se lahko to zgodi prav kmalu, kar pa bi prav gotovo pripomoglo k rasti zlata.

Da bo vaša prihodnsot varna in stabilna smo priprabili webinar . Prijavite se na spodnji povezavi in vrzes link do webinarja :
https://event.webinarjam.com/register/1/r4zrwtv


Pravno obvestilo – omejitve odgovornosti

 *Ta objava ne pomeni priporočila za nakup ali ponudbe za prodajo in se ne razlaga, kot da predstavlja ponudbo za sklenitev pogodbe o svetovanju. Ta publikacija niti noben njen del ne vzpostavlja podlage za noben sporazum ali druge obveznosti katere koli vrste. Podjetje Finančni IQ d.o.o.  In njegovi svetovalci ter analitiki ne prevzemajo odgovornosti za obveznosti, ki izhajajo iz objave in / ali uporabe te publikacije ali njene vsebine. Niti podjetje  Finančni IQ d.o.o. niti njeni svetovalci ter analitiki ne jamčijo za točnost ali popolnost informacij, ki se uporabljajo za to objavo. Nič v tej publikaciji se ne sme razlagati kot predstavitev takšnega poroštva. Uporabljene informacije niso bile neodvisno preverjene. Izražena mnenja izražajo sedanjo presojo analitika, ki je to publikacijo pripravil v povezavi s svojo poklicno dejavnostjo in se lahko spremeni v skladu s prihodnjimi dogodki in razvojem. Izraženi pogledi ne odražajo nujno mnenja družbe Finančni IQ d.o.o.  Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo mnenja, izražena v tej publikaciji. Finančni IQ d.o.o.je morda izdal druge publikacije, ki niso skladne z zaključki v tej publikaciji. Te publikacije lahko odražajo različne predpostavke, stališča in analitične metode analitikov, ki so jih pripravili. Pretekla uspešnost se ne sme uporabljati kot indikacija ali jamstvo za nadaljnjo uspešnost in nobena predstavitev ali garancija, izražena ali implicitna, ne bo sprejeta glede prihodnjega delovanja. Ta objava se distribuira po elektronski in navadni pošti profesionalnim vlagateljem, od katerih se pričakuje, da bodo sprejemali svoje naložbene odločitve brez nepotrebnega zanašanja na to publikacijo.