FINANČNI TRGI – PREGLED TRGA 8. JUNIJ 2020

FINANČNI TRGI – PREGLED TRGA 8. JUNIJ 2020

S&P500 in DAX sta imela ponovno dober teden in pridobila 5, oz. 8%. Zlato se je odbilo od cone in izgubilo slabe 3% vrednosti. Prav tako je tudi DXY še dodatno izgubljal na vrednosti, kar je pomenilo, da je EURUSD rastel. Nafta je pridobila 10% in tako nadaljuje svojo pot navzgor, proti coni pri vrednosti 42 $ za sodček.

S&P 500 je prejšnji teden nadaljeval svojo pot navzgor in pridobil približno 5%. Menim, da lahko v naslednjih dneh doseže prejšnji vrh pri vrednosti 3400, kjer nam bo graf ponudil ‘’bounce or break’’ situacijo. 

DAX je prav tako kot S&P prejšnji teden bil pozitiven. Prebil je cono pri 11600, ki smo jo omenjali in teden zaključil pri 12800, kar pomeni 8% višjo vrednost kot teden pred tem. V naslednjih dneh bi lahko tudi DAX nadaljeval svojo pot navzgor, vse do prejšnjih vrhov pri 13500. Pred vstopom v nakupne pozicije bi bilo potrebno nekoliko počakati, na popravek cene in bolj ugoden vhod.

Zlato se je odbilo od cone pri vrednosti 1740$ za unčo, in tekom tedna izgubljalo na vrednosti. Teden je zaključilo pri ceni 1680, kar pomeni izgubo vrednosti za slabe 3%. Pri tej vrednosti imamo tudi močno dnevno cono in v prihodnjih dneh bomo videli ali bo cona zadržala in ceno poslala nazaj navzgor, ali ne. V kolikor bo ta cona prebita, bo sledila še dodatne izguba vrednosti zlata. Za vstop v nakupne pozicije bi bilo potrebno nekoliko počakati, vsaj na spremembo trenda (higher high) na nižjih časovnih okvirjih.

DXY je prejšnji teden nadaljeval svojo pot navzdol, kot smo pričakovali. Teden je zaključil pri vrednosti 97, kar je 1,4% nižje kot teden pred tem. Ker se trenutno nahajamo v bližini cone pri 96, menim da bi jo lahko v naslednjih dneh tudi dosegli, in bomo še naprej priča šibkemu dolarju. Kljub temu, pa svetujem da ste previdni pri USD parih, saj nismo še videli pravega popravka na bearish premik v preteklem tednu.

Nafte- USOil nadaljuje svojo pot navzgor, in je že zelo blizu cone pri vrednosti 42, ki smo jo omenjali v preteklih tednih. Prejšnji teden se je cena zaključila pri vrednosti 39, kar pomeni 10% višjo vrednost kot teden pred tem. Kljub trenutnemu bull runu, pa bodite pozorni pri vstopih v nakupne pozicije, sam nismo imeli še pravega popravka na trenutni močan premik.

EURUSD je zaradi šibkega dolar indeksa prejšnji teden še dodatno pridobival na vrednosti. Prebil je prejšnjo močno cono in padajoči kanal, ter teden zaključil pri 1.13000, kar pomeni pribitek v vrednosti 1,5% glede na teden pred tem. Trenutno se nahajamo v bližino nove močne cone pri 1.14000, ki bi nam lahko v prihodnjih dneh ponudila ‘’break or bounce’’ situacijo. V kolikor bo cena prebila to cono, lahko še nadaljuje svojo pot navzgor, tudi do vrednosti 1.16000

Pravno obvestilo – omejitve odgovornosti

 *Ta objava ne pomeni priporočila za nakup ali ponudbe za prodajo in se ne razlaga, kot da predstavlja ponudbo za sklenitev pogodbe o svetovanju. Ta publikacija niti noben njen del ne vzpostavlja podlage za noben sporazum ali druge obveznosti katere koli vrste. Podjetje Finančni IQ d.o.o.  In njegovi svetovalci ter analitiki ne prevzemajo odgovornosti za obveznosti, ki izhajajo iz objave in / ali uporabe te publikacije ali njene vsebine. Niti podjetje  Finančni IQ d.o.o. niti njeni svetovalci ter analitiki ne jamčijo za točnost ali popolnost informacij, ki se uporabljajo za to objavo. Nič v tej publikaciji se ne sme razlagati kot predstavitev takšnega poroštva. Uporabljene informacije niso bile neodvisno preverjene. Izražena mnenja izražajo sedanjo presojo analitika, ki je to publikacijo pripravil v povezavi s svojo poklicno dejavnostjo in se lahko spremeni v skladu s prihodnjimi dogodki in razvojem. Izraženi pogledi ne odražajo nujno mnenja družbe Finančni IQ d.o.o.  Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo mnenja, izražena v tej publikaciji. Finančni IQ d.o.o.je morda izdal druge publikacije, ki niso skladne z zaključki v tej publikaciji. Te publikacije lahko odražajo različne predpostavke, stališča in analitične metode analitikov, ki so jih pripravili. Pretekla uspešnost se ne sme uporabljati kot indikacija ali jamstvo za nadaljnjo uspešnost in nobena predstavitev ali garancija, izražena ali implicitna, ne bo sprejeta glede prihodnjega delovanja. Ta objava se distribuira po elektronski in navadni pošti profesionalnim vlagateljem, od katerih se pričakuje, da bodo sprejemali svoje naložbene odločitve brez nepotrebnega zanašanja na to publikacijo.