FINANČNI TRGI – PREGLED TRGA 4. MAJ 2020

FINANČNI TRGI – PREGLED TRGA 4. MAJ 2020

Prejšnji teden se stanje na delniških trgih ni kaj bistveno spremenilo. Bili smo priča še enemu mirnemu tednu, in trenutni stagnaciji vrednosti obeh indeksov. Zlato je nekoliko izgubilo na vrednosti, in tekom tedna ponovno prišlo testirati cono v okolici cene 1670. DXY je večino tedna izgubljal na vrednosti, kar se je odražalo tudi na grafu EURUSD, kjer je euro pridobival v primerjavi z dolarjem. Nafta je teden zaključila pozitivno, in nad cono, ki se nahaja pri ceni 20$ za sodček, kar bi lahko pomenilo nadaljnjo pridobivanje vrednosti črnega zlata. 

S&P 500 je prejšnji teden začel pozitivno, in pridobil približno 3 %. Indeks je nato začeli postopoma izgubljati, in do konca tedna zabeležil izgubo v vrednosti približno 1 %. Še vedno velja, da se nahajamo pod ceno 2900, kjer je tudi močna cona, ki je v prejšnjem tednu ponovno nismo uspeli prebiti, tako da zaenkrat še odsvetujem nakupne pozicije. Glede na to, da se je na močni coni formirala ‘’shooting star’’ svečka, bi lahko to pomenilo tudi izgubo vrednosti indeksa v bližnji prihodnosti. 

Za razliko od S&P, je DAX prejšnji teden nekoliko pridobil na vrednosti, in sicer približno 3 %. Cena se je danes odprla z gapom navzdol pri vrednosti 10500, kar pomeni, da ni bistvene razlike glede na prejšnji teden. Ker se še vedno nahajamo nad cono 10300 sem še vedno mnenja, da bi lahko graf v prihodnje nadaljeval svojo pot navzgor. V kolikor bo cena prebila mejo 10300, bi pa lahko videli spremembo trenda, v trend navzdol.

Zlato je po testu cone pri 1735 ustvarilo dvojni vrh, in nekoliko izgubilo na vrednosti. Cena se je nato spustila vse to 1670, bližino cone, ki smo jo v preteklosti že večkrat omenili. Od te cone se je nato graf ponovno odbil in se ustavil pri 1690, ki je bila tudi zadnja cena, s katero se je trgovalo prejšnji teden, kar je pomenilo tedensko izgubo v vrednosti 1,5%. Trenutno se zdi, da se gibljemo v ‘’rangu’’ med dvema conama, 1735 in 1660-1670. Menim, da bi se cena lahko ponovno dvignila do cone pri 1735, in se odločila testirati prejšnji dvojni vrh. V kolikor bo graf imel dovolj moči, za preboj te cone, se bo trend navzgor nadaljeval in svetujem iskanje vstopa v nakupne pozicije. V kolikor se bo pa cena ponovno zadržala, bi lahko na grafu videli formiranje trojnega vrha in ponoven premik v bližino cone 1670.

DXY je prejšnji teden prebil cono 99.70 in se večino tedna nahajal pod njo, kar je uresničilo naš drugi scenarij in šibek dolar. Teden je zaključil pri 98.60, z 1,5% izgubo. Tudi tukaj se trenutno gibljemo med dvema conama, 100.80 in 98.80. Dokler ne pride do preboja izven tega ‘’ranga’’, ne moremo točno določiti v katero smer se bo graf gibal v prihodnje. Trenutno kaže na to, da se je cena od cone pri 98.80 odbila in formirala trojno dno. Iz tega razloga menim, da bi lahko cena tekom tedna ponovno prišla v bližino prejšnje cone in dvojnega vrha pri 100.80, kar pomeni, da bomo videli kratkoročno močan dolar. 

Vrednost nafte- USOil je začetek prejšnjega tedna ponovno padel. Pri vrednosti 10$ za sodček je nato graf formiral dvojno dno in začel pridobivati na vrednosti. Teden je zaključil v bližini vrednosti 20 dolarjev za sodček, kjer se nahaja tudi močna cona. 

Trgovanje ta teden se je odprlo nad to cono, kar bi lahko pomenilo, da bo nafta še pridobila na vrednosti. Naslednja cona, ki bi jo lahko graf testiral v naslednjih dneh je v bližini vrednosti 30$. V kolikor se bo pa trgovanje črnega zlata ponovno spustilo pod 20$ odsvetujem vstop v nakupne pozicije. 

EURUSD je prejšnji teden prebil cono pri 1.80500, ki smo jo omenjali in nadaljeval pot navzgor, vse do 1.09900, kjer je tudi prejšnji ‘’lower high’’. Teden je graf zaključil pri ceni 1.09750, kar pomeni pridobitev vrednosti v višini 1,3%, oz. 150 pipov in izris močne bikovske tedenske svečke. Trenutno se nahajamo v bližini vrednosti 1.09500, kjer je močna tedenska cona. V kolikor bo cona zadržala ceno, bi lahko ponovno videli izgubo vrednosti eura v primerjavi z dolarjem. v kolikor pa vidimo močan in odločen preboj te cone, bi lahko še naprej bili priča šibkemu dolarju in pridobivanju eura. 

Pravno obvestilo – omejitve odgovornosti

 *Ta objava ne pomeni priporočila za nakup ali ponudbe za prodajo in se ne razlaga, kot da predstavlja ponudbo za sklenitev pogodbe o svetovanju. Ta publikacija niti noben njen del ne vzpostavlja podlage za noben sporazum ali druge obveznosti katere koli vrste. Podjetje Finančni IQ d.o.o.  In njegovi svetovalci ter analitiki ne prevzemajo odgovornosti za obveznosti, ki izhajajo iz objave in / ali uporabe te publikacije ali njene vsebine. Niti podjetje  Finančni IQ d.o.o. niti njeni svetovalci ter analitiki ne jamčijo za točnost ali popolnost informacij, ki se uporabljajo za to objavo. Nič v tej publikaciji se ne sme razlagati kot predstavitev takšnega poroštva. Uporabljene informacije niso bile neodvisno preverjene. Izražena mnenja izražajo sedanjo presojo analitika, ki je to publikacijo pripravil v povezavi s svojo poklicno dejavnostjo in se lahko spremeni v skladu s prihodnjimi dogodki in razvojem. Izraženi pogledi ne odražajo nujno mnenja družbe Finančni IQ d.o.o.  Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo mnenja, izražena v tej publikaciji. Finančni IQ d.o.o.je morda izdal druge publikacije, ki niso skladne z zaključki v tej publikaciji. Te publikacije lahko odražajo različne predpostavke, stališča in analitične metode analitikov, ki so jih pripravili. Pretekla uspešnost se ne sme uporabljati kot indikacija ali jamstvo za nadaljnjo uspešnost in nobena predstavitev ali garancija, izražena ali implicitna, ne bo sprejeta glede prihodnjega delovanja. Ta objava se distribuira po elektronski in navadni pošti profesionalnim vlagateljem, od katerih se pričakuje, da bodo sprejemali svoje naložbene odločitve brez nepotrebnega zanašanja na to publikacijo.