FINANČNI TRGI – PREGLED TRGA 27. APRIL 2020

FINANČNI TRGI – PREGLED TRGA 27. APRIL 2020

Teden na delniških trgih je bil ponovno miren. S&P500 je teden zaključil z minimalno izgubo nekaj desetink procenta, medtem ko je DAX ponovno zabeležil padec, tokrat za 3.5%. Zlato je imelo pozitiven teden, ki ga je zaključilo pri vrednosti 1730$ za unčo, oz 2.5% več kot pretekli teden. DXY je pridobil 0.5 % in prebil cono pri vrednosti 99.70, kar bi lahko nakazovalo nadaljnjo rast indeksa. EURUSD, je pretekli teden izgubil 0.4 %, oz 40 pipov in bo – v kolikor pride do nadaljnje rasti DXY še naprej izgubljal. Največji poraženec prejšnjega tedna je bila ponovno nafta, katere instrument USOil se je v ponedeljek zvečer, prvič v zgodovini trgoval negativno. Do konca tedna je nato uspel popraviti svojo vrednost na 17 $ za sodček. 

S&P 500 je prejšnji teden, tako kot teden pred tem pričel z izgubo v višini dobrih treh procentov, a je nato do konca tedna uspel zopet nekoliko pridobiti. Teden je zaključil negativno, a s minimalno izgubo nekaj desetink procenta. Trenutno se še vedno nahajamo pod ceno 2900, kjer je tudi močna cona. To cono prejšnji teden nismo uspeli prebiti, tako, da zaenkrat odsvetujem nakupne pozicije na tem indeksu. 

Prav tako kot S&P, je tudi DAX prejšnji teden izgubil na vrednosti, in sicer približno 3,5 %. Cena je prišla testirati cono 10300, ki smo jo v prejšnjih tednih velikokrat omenjali, in se na njej zadržala. Glede na to, da smo še vedno nad to cono, se trenutno bolj nagibam k nadaljevanju trenda navzgor. V kolikor bo cena prebila mejo 10300, bi pa lahko videli spremembo trenda, v trend navzdol.

Zlato je na začetku tedna nekoliko izgubilo na vrednosti, in se spustilo vse do cone 1660, ki smo jo omenjali v pregledu tedna prejšnji teden. Cona se je izkazala za dovolj močno, in je ceno zlata ponovno poslala navzgor, vse do 1740 dolarjev za unčo. Teden smo zaključili pri vrednosti 1730, kar pomeni približno 2,5 % rast. Ceno 1740 smo dosegli že na sredini aprila, kar pomeni, da imamo tu dvojni vrh in ‘’break or bounce’’ situacijo. v kolikor se bo cona izkazala za premočno in jo cena ne bo uspela prebiti, bomo priča ponovni izgubi vrednosti. Graf bi se lahko ponovno spustil tudi do cone 1660. V kolikor nam bo pa to cono uspelo prebiti, bomo vidli nadaljevanje trenda navzgor. Ob preboju cone, lahko vstopimo v nakupno pozicijo pri ceni 1740, ko bo graf prišel ponovno testirat cono. 

DXY  je prejšnji teden uspel prebiti cono pri 99.70 in prišel vse do vrednosti 100.80, kjer se nahaja tudi naslednja cona. Od nje se je nato odbil in pred koncem tedna nekoliko izgubil na vrednosti. Teden je zaključil pri 100.30, kar pomeni 0,5 % rast. Ob današnjem odprtju trga, je indeks nekoliko izgubil, in se spustil do prej omenjene cone pri 99.70. V kolikor cena ne bo uspela prebiti te cone, je današnji premik zgolj ponovni test cone, kar pomeni, da bi lahko indeks v naslednjih dneh naredil nadaljnji premik navzgor. V tem primeru, bomo ponovno videli močan dolar. V kolikor se bo cena spustila pod cono pri 99.70 in se tam zadržala, bo pa dolar izgubljal na vrednosti. 

Prvič v zgodovini, smo videli da se je instrument nafte- USOil trgoval po negativni ceni. To je posledica prevelike ponudbe ( cenovna vojna med Savdsko Arabijo in Rusijo) in premajhnega povpraševanja ( posledica koronavirusa). Cena za sodček USOil, se je tako v ponedeljek gibala v negativi, nakar se je v torek odprla z ‘’gapom’’, pri ceni 20 dolarjev za sodček, kjer je tudi cona, ki smo jo v preteklih tednih že omenjali. Kljub vsemu, je USOil teden zaključil pri ceni 17 $ za sodček, kar je zgolj 5 % izguba glede na konec prejšnjega tedna. V kolikor se razmere na trgu ne bodo umirile menim, da lahko nafta ponovno izgubi na vrednosti. 

EURUSD je tekom tedna izgubljal na vrednosti, a nato v petek, naredil močan premik navzgor. Teden je tako zaključil pri vrednosti 1.08200, kar je izguba za približno 0.4%, oz 40 pipov. Trenutno se nahajamo pri ceni 1.08500, kjer je tudi srednje močna cona. V kolikor se bo cena zadržala pod to cono, bom iskal prodajne pozicije na nižjih timeframih. V kolikor bo cena prebila cono, bi pa znala nadaljevati pot navzgor in svetujem iskanje nakupnih pozicij.  

Pravno obvestilo – omejitve odgovornosti

*Ta objava ne pomeni priporočila za nakup ali ponudbe za prodajo in se ne razlaga, kot da predstavlja ponudbo za sklenitev pogodbe o svetovanju. Ta publikacija niti noben njen del ne vzpostavlja podlage za noben sporazum ali druge obveznosti katere koli vrste. Podjetje Finančni IQ d.o.o.  In njegovi svetovalci ter analitiki ne prevzemajo odgovornosti za obveznosti, ki izhajajo iz objave in / ali uporabe te publikacije ali njene vsebine. Niti podjetje  Finančni IQ d.o.o. niti njeni svetovalci ter analitiki ne jamčijo za točnost ali popolnost informacij, ki se uporabljajo za to objavo. Nič v tej publikaciji se ne sme razlagati kot predstavitev takšnega poroštva. Uporabljene informacije niso bile neodvisno preverjene. Izražena mnenja izražajo sedanjo presojo analitika, ki je to publikacijo pripravil v povezavi s svojo poklicno dejavnostjo in se lahko spremeni v skladu s prihodnjimi dogodki in razvojem. Izraženi pogledi ne odražajo nujno mnenja družbe Finančni IQ d.o.o.  Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo mnenja, izražena v tej publikaciji. Finančni IQ d.o.o.je morda izdal druge publikacije, ki niso skladne z zaključki v tej publikaciji. Te publikacije lahko odražajo različne predpostavke, stališča in analitične metode analitikov, ki so jih pripravili. Pretekla uspešnost se ne sme uporabljati kot indikacija ali jamstvo za nadaljnjo uspešnost in nobena predstavitev ali garancija, izražena ali implicitna, ne bo sprejeta glede prihodnjega delovanja. Ta objava se distribuira po elektronski in navadni pošti profesionalnim vlagateljem, od katerih se pričakuje, da bodo sprejemali svoje naložbene odločitve brez nepotrebnega zanašanja na to publikacijo.