FINANČNI TRGI – PREGLED TRGA 25. MAJ 2020

FINANČNI TRGI – PREGLED TRGA 25. MAJ 2020

S&P500 je prejšnji teden stagniral, medtem ko je bil DAX nekoliko bolj uspešen in pridobil dobre 3% vrednosti. Zlato je formiralo nov higher high, a neto začelo izgubljati vrednost, in tako teden končalo z izgubo 0,4 %. DXY in EURUSD se še vedno gibljeta znotraj ranga med dvema conama. Nafta je ponovno pridobila na vrednosti – tokrat 10%  in tako nadaljuje svojo pot proti vrednosti 40$ za sodček. 

S&P 500 je prejšnji teden nekoliko stagniral, gibal se je med conama pri 2920 in 2970, in teden končal pri 2950, kar pomeni, da je pridobil 1% vrednosti. Kljub majhnim premikom, mu je uspelo formirati higher high, tako da menim, da bi lahko indeks še naprej pridobival na vrednosti. Veliko bo odvisno od ekonomskega stanja v ZDA in tega, kako se bodo podjetja spopadla s prihajajočo recesijo, ki nam grozi po epidemiji koronavirusa.

DAX je bil prejšnji teden nekoliko bolj dejaven od S&P-ja. Tekom tedna je uspel pridobiti dobre 3% vrednosti in prav tako formirati higher high, tako da sem mnenja da bi lahko tudi ta indeks v bližnji prihodnosti še pridobival na vrednosti. Naslednja močna cona je pri vrednosti 11600, in menim, da bi jo indeks lahko dosegel v prihajajočih tednih in tako nadaljeval svoj ‘’bullish’’ premik. 

Zlato je 18 maja doseglo rekordno ceno v nekaj zadnjih letih. Trgovalo se je po ceni 1760 dolarjev za unčo. Po dosegu te cene, se je slika nekoliko obrnila, in vrednost zlata je naglo začela padati. Teden smo zaključili pri vrednosti 1730 in izgubi vrednosti v višini 0,40 %. Glede na to, da je graf na dnevnem časovnem okvirju prebil močno cono, sem mnenja, da bi lahko v prihodnje še videli dodaten bullish premik navzgor. Trenutno je zlato v primežu dveh trendlineov, ki tvorita trikotnik, tako da ne vemo točno v katero smer se bo graf obrnil. Nakupne pozicije bom tako iskal šele, ko se bo cona začela trgovati nad ceno 1740. V premeru, da bo vrednost še padla – pod 1720, bi pa lahko videli popravek, in dodatno izgubo vrednosti.  

DXY se še vedno giblje v rangu med conama 98.60 in 100.80 in nam tako ne pokaže točne slike, kam bo nadaljeval svojo pot. Prejšnji teden se je trgovanje zaključilo z izgubo dobrega pol procenta in prav mogoče je, da bomo ponovno testirali spodnjo mejo tega ranga. . 

Nafte- USOil je prejšnji teden prebila cono pri 29 dolarjih za sodček, in tako še naprej nadaljuje svojo pot navzgor in pridobiva na vrednosti, kot smo napovedali. Tekom tedna je pridobila 10% vrednosti, in teden zaključila pri ceni 33 dolarjev za sodček. V kratkem pričakujem manjši retest na prej omenjeno cono, in nato nadaljevanje navzgor. Naslednja močna cona je pri vrednosti 42 dolarjev za sodček, in  menim, da bi jo lahko graf dosegel v prihajajočih tednih. 

EURUSD je prejšnji teden naredil premik med dvema conama, ki smo ju omenjali v preteklih objavah. V prvi polovici tedna je pridobil 1.60% oz slabih 200 pipov in se iz bližine spodnje cone pri 1.08000 premaknil vse do zgornje cone pri 1.09700, kjer se je cona izkazala za premočno in ga poslala nazaj navzdol. Teden je zaključil pri coni 1.09000 z 0,8% višjo vrednost kot teden pred tem. V kolikor se bo cena zadržala nad 1.09000, menim da lahko v naslednjih dneh ponovno vidimo retest zgornje cone ranga, kar bi nam ponovno ponudilo ‘’break or bounce’’ situacijo. V kolikor bo pa graf prišel pod 1.09000, bi lahko ponovno videli test spodnje cone ranga pri 1.07700.

Pravno obvestilo – omejitve odgovornosti

 *Ta objava ne pomeni priporočila za nakup ali ponudbe za prodajo in se ne razlaga, kot da predstavlja ponudbo za sklenitev pogodbe o svetovanju. Ta publikacija niti noben njen del ne vzpostavlja podlage za noben sporazum ali druge obveznosti katere koli vrste. Podjetje Finančni IQ d.o.o.  In njegovi svetovalci ter analitiki ne prevzemajo odgovornosti za obveznosti, ki izhajajo iz objave in / ali uporabe te publikacije ali njene vsebine. Niti podjetje  Finančni IQ d.o.o. niti njeni svetovalci ter analitiki ne jamčijo za točnost ali popolnost informacij, ki se uporabljajo za to objavo. Nič v tej publikaciji se ne sme razlagati kot predstavitev takšnega poroštva. Uporabljene informacije niso bile neodvisno preverjene. Izražena mnenja izražajo sedanjo presojo analitika, ki je to publikacijo pripravil v povezavi s svojo poklicno dejavnostjo in se lahko spremeni v skladu s prihodnjimi dogodki in razvojem. Izraženi pogledi ne odražajo nujno mnenja družbe Finančni IQ d.o.o.  Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo mnenja, izražena v tej publikaciji. Finančni IQ d.o.o.je morda izdal druge publikacije, ki niso skladne z zaključki v tej publikaciji. Te publikacije lahko odražajo različne predpostavke, stališča in analitične metode analitikov, ki so jih pripravili. Pretekla uspešnost se ne sme uporabljati kot indikacija ali jamstvo za nadaljnjo uspešnost in nobena predstavitev ali garancija, izražena ali implicitna, ne bo sprejeta glede prihodnjega delovanja. Ta objava se distribuira po elektronski in navadni pošti profesionalnim vlagateljem, od katerih se pričakuje, da bodo sprejemali svoje naložbene odločitve brez nepotrebnega zanašanja na to publikacijo.