FINANČNI TRGI – PREGLED TRGA 20. APRIL 2020

FINANČNI TRGI – PREGLED TRGA 20. APRIL 2020

Pretekli teden na delniških trgih je bil precej miren. S&P500 je teden zaključil s 3% rastjo, medtem ko je DAX zabeležil 1% padec. Zlato je prav tako kot DAX v primerjavi s prejšnjim petkom izgubilo 1% vrednosti. DXY je zabeležil pozitiven teden, kar se je odrazilo tudi pri valutnem paru EURUSD, ki je teden zaključil z majhno izgubo vrednosti. Največji poraženec prejšnjega tedna je bila nafta, ki je teden zaključila z 20% izgubo. Prav tako je tudi prebila cono pri 20.00, kar bi lahko pomenilo nadaljnji padec vrednosti.

S&P 500 je prejšnji teden začel z manjšo izgubo, a nato nadaljeval pozitivno, in uspel teden zaključiti s 3% višjo vrednostjo kot na začetku tedna. Teden je indeks zaključil v bližini vrednosti 2900. Na tem nivoju lahko opazimo tudi močno tedensko cono. To pomeni, da nam je graf ponudil ‘’break or bounce’’ situacijo. V kolikor bo cena v prihodnjih dneh prebila to cono, je velika verjetnost, da bo indeks še naprej pridobival na vrednosti. Če do tega pride, svetujemo, da pred vstopom v nakupno pozicijo počakate na ponovni test cone, za bolj optimalen vhod. Druga možnost je, da do preboja cone ne bo prišlo. V tem primeru bi znal indeks v naslednjih dneh izgubljati vrednost, in narediti premik proti coni pri 2550.

V nasprotju z S&P500 je DAX prejšnji teden nekoliko izgubil na vrednosti, in sicer približno 1%. Podobno kot pri S&P500, je tudi DAX začetek tedna začel z izgubo. Indeks je testiral cono pri 10300, a je ni uspel prebiti. Od nje se je odbil, in ob koncu tedna se je tedenska svečka zaključila z repkom navzdol. Kljub temu, da je bil teden negativen, bi lahko to bil znak, da bo DAX naslednji teden nadaljeval svojo pot navzgor. Za vstop v nakupne pozicije bo potrebno še nekoliko počakati. Svetujem, da v nakupne pozicije vstopate samo v primeru, da bo graf prebil cono na nižjem časovnem okvirju, in jo prišel ponovno testirati. 

Zlato je teden začelo z ‘’gapom’’ navzdol. Ravno zato, je kljub temu, da je bil teden pozitiven, kovina nekoliko izgubila na vrednosti v primerjavi s prejšnjim petkom, in sicer slab procent. Tekom tedna, je zlato pridobivalo na vrednosti, in prišlo do cene 1740$ za unčo. Pri tej vrednosti je graf naredil dvojni vrh, nakar je cena začela padati. Ravno zaradi tega padca proti koncu tedna, smo se znašli v krajšem trendu navzdol, tako da bi zaenkrat pri tej survini iskali prodajne pozicije. Cena bi namreč lahko v prihodnjih dneh še nekoliko padla, vse do vrednosti 1660. V kolikor se bo kratkoročni trend spremenil, in bomo na 1h grafu videli formiranje ‘’higherhighov’’ in ‘’higherlowov’’ lahko ponovno začnemo z iskanjem vstopa v nakupne pozicije.

Močna cona pri 99.30 je DXY zadržala nad to vrednostjo. Tedenska svečka sicer kaže neodločnost med kupci in prodajalci, a glede na to, da se je teden zaključil nad cono, bi lahko videli v prihodnjem tednu nadaljevanje poti indeksa navzgor, in ponovno močan dolar. Pogoj za to je formiranje ‘’higherhigha’’ in ‘’higherlowa’’ na nižjih časovnih okvirjih,ter preboj cone pri 100, kar bi potrdilo trend navzgor. 

Kot predvideno prejšnji teden, je nafta še nekoliko izgubila na vrednosti. V prejšnjem tednu je izgubila 20% in prebila cono pri 20.00, ki smo jo omenjali. Teden je zaključila pri vrednosti 18.50 $ za gallon. Preboj cone pri 20.00 pomeni, da bi lahko nafta ponovno imela negativen teden. Za vstop v prodajne pozicije bo potrebno nekoliko počakati, in sicer na ponovni test cone pri 20.00. Če se bo cena tam zadržala, lahko nadaljujemo z vstopom na trg.  

Prav tako kot nafta, je tudi EURUSD imel negativen teden. V začetku tedna, je par skušal prebiti cono pri 1.09600, a mu to ni uspelo. Sledil je padec in zaključek tedna pri 0.7%, oz 80 pipov minusa. Trenutno se cena nahaja pri 1.08700 in glede na to, da paru ni uspelo prebiti cone navzgor, bi lahko v naslednjih dneh videli nadaljnjo izgubo vrednosti. Vstop v prodajne pozicije vseeno svetujemo samo ob formiranju ‘’lowerlowov’’ na nižjih timeframih.

Pravno obvestilo – omejitve odgovornosti
 *Ta objava ne pomeni priporočila za nakup ali ponudbe za prodajo in se ne razlaga, kot da predstavlja ponudbo za sklenitev pogodbe o svetovanju. Ta publikacija niti noben njen del ne vzpostavlja podlage za noben sporazum ali druge obveznosti katere koli vrste. Podjetje Finančni IQ d.o.o.  In njegovi svetovalci ter analitiki ne prevzemajo odgovornosti za obveznosti, ki izhajajo iz objave in / ali uporabe te publikacije ali njene vsebine. Niti podjetje Finančni IQ d.o.o. niti njeni svetovalci ter analitiki ne jamčijo za točnost ali popolnost informacij, ki se uporabljajo za to objavo. Nič v tej publikaciji se ne sme razlagati kot predstavitev takšnega poroštva. Uporabljene informacije niso bile neodvisno preverjene. Izražena mnenja izražajo sedanjo presojo analitika, ki je to publikacijo pripravil v povezavi s svojo poklicno dejavnostjo in se lahko spremeni v skladu s prihodnjimi dogodki in razvojem. Izraženi pogledi ne odražajo nujno mnenja družbe Finančni IQ d.o.o.  Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo mnenja, izražena v tej publikaciji. Finančni IQ d.o.o.je morda izdal druge publikacije, ki niso skladne z zaključki v tej publikaciji. Te publikacije lahko odražajo različne predpostavke, stališča in analitične metode analitikov, ki so jih pripravili. Pretekla uspešnost se ne sme uporabljati kot indikacija ali jamstvo za nadaljnjo uspešnost in nobena predstavitev ali garancija, izražena ali implicitna, ne bo sprejeta glede prihodnjega delovanja. Ta objava se distribuira po elektronski in navadni pošti profesionalnim vlagateljem, od katerih se pričakuje, da bodo sprejemali svoje naložbene odločitve brez nepotrebnega zanašanja na to publikacijo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *