FINANČNI TRGI – PREGLED TRGA 18. MAJ 2020

FINANČNI TRGI – PREGLED TRGA 18. MAJ 2020

Oba delniška indeksa, tako S&P500 kot DAX sta prejšnji teden nekoliko izgubila na vrednosti, kar bi lahko pomenilo, da izgubljata na moči in bomo v prihodnje priča še dodatni izgubi vrednosti. Zlato je teden končalo pri prejšnjih vrhovih, ki jih je uspelo danes tudi prebiti in lahko se zgodi, da bo nadaljevalo svojo pot navzgor. DXY je pridobil dober procent in se trenutno nahaja v bližini zgornjega vrha ranga. Nafta je ponovno pridobila na vrednosti, in tako nadaljuje svojo pot proti vrednosti 40$ za sodček. EURUSD je teden zaključil na skorajda enaki poziciji kot teden pred tem, kar bi lahko pomenilo, da je cona pri 1.0770 premočna za preboj in se obeta bikovski premik. 

S&P 500 je začetek prejšnjega tedna testiral cono in prejšnji higher high pri 2950, a ga ni uspel prebiti. Cena se je nato padla vse do 2750, a uspela proti koncu tedna nekoliko pridobiti na vrednosti. Indeks je teden zaključil pri vrednosti 2850, oz. z 2 procentno izgubo. Vidimo, da se je rast indeksa nekoliko upočasnila, in v kolikor v bližnji prihodnosti ne bomo uspeli prebiti vrednosti 2950, bi lahko indeks počasi začel izgubljati svojo vrednost. Dokler indeks ne prebije vrednosti 2950, ne svetujem vstopa v nakupne pozicije. 

DAX je prejšnji teden izgubil približno 4 procente svoje vrednosti, in teden zaključil pri vrednosti 10300, ki smo jo v preteklosti že večkrat omenili. Pri tej vrednosti se nahaja močna cona, ki grafu ne pusti, da bi se spustil nižje. Dokler je vrednost indeksa nad to cono – menim, da se lahko cena še premakne navzgor, in indeks še dodatno pridobi na vrednosti. Trenutno vidimo da se cena giblje v rangu med 11000 in 10300. Da bomo dobili nadaljno sliko  kam se bo graf gibal v prihodnje, bo potrebno počakati na preboj ene ali druge cone. 

Zlato je ponovno vstopilo v ‘’bull run’’ in med tednom pridobilo slabih 2,5% vrednosti. Cena je teden zaključila na coni, pri vrednosti 1730. Danes, je uspela to cono tudi prebiti, ter narediti higher high. V kolikor še nimate nakupnih pozicij, vseeno ne svetujem takojšnjega vstopa, ampak čakanje na ponovni test cone pri 1730 – 1735. V kolikor se bo cena tam zadržala, bomo priča ponovni rasti vrednosti zlata. Za vstop v nakupne pozicije, je ključno, da se cena ne spusti pod vrednost 1730. V kolikor se bo zgodilo slednje, bi lahko bil današnji preboj te cone samo ‘’fakeout’’ na višjih časovnih okvirjih.

DXY je prejšnji teden pridobil dober procent vrednosti, in teden končal pri 100.50. Še vedno se nahajamo v rangu med dvema conama- 98.60 in 100.80. V kolikor cena ne bo uspela formirati higher higha, lahko ponovno pričakujemo da bo indeks nekoliko izgubil na vrednosti in lahko se zgodi ponovni test cone v okolici vrednosti 98.60. 

Nafte- USOil je prejšnji teden pridobila slabih 15% in teden zaključila pri vrednosti 29.50. Tekom tedna, je uspela prebiti cono pri vrednosti 28$ za sodček in tako trenutno ustvarja higher high, kar pomeni, da bi tudi v prihodnje lahko nadaljevala svojo pot navzgor in še dodatno pridobila na vrednosti. Trenutno ne svetujem direktnega vstopa v nakupne pozicije. Za vstop v le -te bi bilo bolje počakati na boljši vstop in ponovni test cone pri vrednosti 29. 

EURUSD se je prejšnji teden gibal med dvema conama – 1.09000 in 1.07700. Par je teden zaključil pri 1.08200, kar je skoraj identično kot teden pred tem. Cona pri 1.07700 je zdržala že tretji poskus cene da bi jo prebila, in vse bolj se zdi, da bi se zaradi tega graf lahko v prihodnje premaknil nazaj navzgor, vse do cone pri 1.09700, ki smo jo v preteklosti tudi že omenjali. 

Pravno obvestilo – omejitve odgovornosti

 *Ta objava ne pomeni priporočila za nakup ali ponudbe za prodajo in se ne razlaga, kot da predstavlja ponudbo za sklenitev pogodbe o svetovanju. Ta publikacija niti noben njen del ne vzpostavlja podlage za noben sporazum ali druge obveznosti katere koli vrste. Podjetje Finančni IQ d.o.o.  In njegovi svetovalci ter analitiki ne prevzemajo odgovornosti za obveznosti, ki izhajajo iz objave in / ali uporabe te publikacije ali njene vsebine. Niti podjetje  Finančni IQ d.o.o. niti njeni svetovalci ter analitiki ne jamčijo za točnost ali popolnost informacij, ki se uporabljajo za to objavo. Nič v tej publikaciji se ne sme razlagati kot predstavitev takšnega poroštva. Uporabljene informacije niso bile neodvisno preverjene. Izražena mnenja izražajo sedanjo presojo analitika, ki je to publikacijo pripravil v povezavi s svojo poklicno dejavnostjo in se lahko spremeni v skladu s prihodnjimi dogodki in razvojem. Izraženi pogledi ne odražajo nujno mnenja družbe Finančni IQ d.o.o.  Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo mnenja, izražena v tej publikaciji. Finančni IQ d.o.o.je morda izdal druge publikacije, ki niso skladne z zaključki v tej publikaciji. Te publikacije lahko odražajo različne predpostavke, stališča in analitične metode analitikov, ki so jih pripravili. Pretekla uspešnost se ne sme uporabljati kot indikacija ali jamstvo za nadaljnjo uspešnost in nobena predstavitev ali garancija, izražena ali implicitna, ne bo sprejeta glede prihodnjega delovanja. Ta objava se distribuira po elektronski in navadni pošti profesionalnim vlagateljem, od katerih se pričakuje, da bodo sprejemali svoje naložbene odločitve brez nepotrebnega zanašanja na to publikacijo.