FINANČNI TRGI – PREGLED TRGA 13. APRIL 2020

FINANČNI TRGI – PREGLED TRGA 13. APRIL 2020

Po mirnem prvem tednu aprila na delniški trgih, smo bili v drugem tednu priča nekoliko bolj živahnem dogajanju. Tako S&P500, kot DAX sta v drugem tednu pridobila na vrednosti. Po vsem videnem, bi lahko trenutno dejali, da je bila strategija držav o pomoči gospodarstvu in prebivalstvu pravilna, in je dobro vplivala na delniške indekse, ki so tako ponovno znašli v kratkoročnem trendu navzgor. Prav tako kot indeksi, je tudi zlato pridobilo na vrednosti in doseglo vrh izpred enega meseca v okolici cene 1700 dolarjev na unčo. Nafta je po dobrem prvem tednu aprila in 25% rasti ponovno doživela padec, in sicer za 20 %. EURUSD je ta teden pridobival na vrednosti, a bi to lahko bil zgolj popravek na prejšnji premik navzdol, ki bi se lahko sedaj nadaljeval.  

S&P 500 je prejšnji teden uspel prebiti cono pri 2600. Teden je zaključil v okolici vrednosti 2800, kar pomeni približno 8 % višjo vrednost kot na začetku tedna. Glede na premik prejšnji teden, mislim, da bi lahko cena še nadaljevala pot navzgor. Kljub temu, ne svetujem takojšnjega vstopa na trg, saj bi lahko najprej videli popravek in manjšo izgubo vrednosti.  

Kot smo že dejali v uvodu, je tudi DAX prejšnji teden pridobil na vrednosti. Prebil je cono pri 10000, ter prejšnji ‘’lower low’’ pri 10300. Teden je zaključil pri vrednosti 10550, kar je 7% več od vrednosti na začetku tedna. Tudi pri tem indeksu menim, da bi lahko še nadaljeval pot navzgor, a moramo biti pri vhodu potrpežljivi in počakati na primeren vstop. V kolikor se bo cena ponovno prebila pod mejo 10000, naša zamisel o nakupni poziciji ne bo več aktualna.

Tudi na trgu zlata je bilo po zatišju prejšnji teden ponovno bolj živahno. Zlato je kot napovedano pridobilo na vrednosti in je bilo ob zaprtju trga v okolici vrednosti 1700 dolarjev za unčo, kar je približno 5 % višja vrednost kot na začetku tedna. Pri tej vrednosti je bilo zlato že na začetku marca, a je nato sledil popravek. To pomeni, da bi lahko videli potencialni double top, v kolikor graf te cone ne bo uspel prebiti. Ker trenutno ne vidimo čiste slike, ali bo cena nadaljevala pot navzgor, ali ne, bi odsvetoval takojšnji vstop na trg. Za boljši in varnejši vstop na trg, bi bilo potrebno počakati na preboj cone na nižjih časovnih okvirjih, in formiranje ‘’lower higha’’ za vstop v prodajno pozicijo, oziroma ‘’higher lowa’’ za vstop v nakupno pozicijo.

DXY je po preboju cone prvi teden v aprilu doživel popravek. Prejšnji teden je izgubil dober 1%, in teden zaključil pri 99.50, kjer se nahaja tudi dnevna cona. Obstaja možnost, da bo ta teden indeks nadaljeval pot navzgor, a smo trenutno na manjših časovno okvirjih še vedno v trendu navzdol. Pred nakupom dolarja, bo potrebno počakati na spremembo trenda na nižjih časovnih okvirjih. Preboj nad vrednost 100, bi lahko že nakazal spremembo trenda in ponovno močan dolar. Pred tem premikom pa osebno ne bi iskal pozicij, ki so v korist dolarja.

Pri nafti smo imeli prejšnji teden ‘’break or bounce’’ situacijo, saj je cena teden zaključila pri 29.00 , kjer imamo tudi močno cono. Ta cona se je izkazala za dovolj močno, da ceno zadrži in jo ponovno potisne navzdol. Teden je tako nafta zaključila pri vrednosti 23.00, kar pomeni 20 % znižanje vrednosti. Trenutno še nimamo čiste slike, kaj se bo zgodilo v prihodnjih dneh, a glede na to, da je graf v trendu navzdol, menim, da bi lahko v naslednjih dneh dosegli ceno 20.00 dolarjev za gallon in prišli do nove ‘’break or bounce’’ situacije.

EURUSD je po šibkem dolarskem indeksu in dosegu cone pri 1.08000 nekoliko pridobil na vrednosti. Teden je zaključil pri 1.09300, kar pomeni dober procent višjo vrednost kot na začetku tedna. Trenutno se nahajamo na še eni močni coni, ki jo je graf že prebil na svoji poti navzdol začetek aprila. Glede na vse, bi lahko bil premik prejšnji teden zgolj popravek na višjih časovnih okvirjih, in bi lahko par ta teden nadaljeval svojo pot navzdol. za vstop v prodajne pozicije, bo potrebno počakati na preboj cone pri ceni 1.09000 in formiranje ‘’lower lowa’’ in ‘’ lower higha’’, kar bi pomenilo spremembo trenda na nižjih časovnih okvirjih. V kolikor do tega ne bo prišlo, bo graf nadaljeval svojo pot navzgor in euro bo ponovno pridobival v primerjavi z dolarjem.

Pravno obvestilo – omejitve odgovornosti 
*Ta objava ne pomeni priporočila za nakup ali ponudbe za prodajo in se ne razlaga, kot da predstavlja ponudbo za sklenitev pogodbe o svetovanju. Ta publikacija niti noben njen del ne vzpostavlja podlage za noben sporazum ali druge obveznosti katere koli vrste. Podjetje Finančni IQ d.o.o.  In njegovi svetovalci ter analitiki ne prevzemajo odgovornosti za obveznosti, ki izhajajo iz objave in / ali uporabe te publikacije ali njene vsebine. Niti podjetje Finančni IQ d.o.o. niti njeni svetovalci ter analitiki ne jamčijo za točnost ali popolnost informacij, ki se uporabljajo za to objavo. Nič v tej publikaciji se ne sme razlagati kot predstavitev takšnega poroštva. Uporabljene informacije niso bile neodvisno preverjene. Izražena mnenja izražajo sedanjo presojo analitika, ki je to publikacijo pripravil v povezavi s svojo poklicno dejavnostjo in se lahko spremeni v skladu s prihodnjimi dogodki in razvojem. Izraženi pogledi ne odražajo nujno mnenja družbe Finančni IQ d.o.o.  Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo mnenja, izražena v tej publikaciji. Finančni IQ d.o.o.je morda izdal druge publikacije, ki niso skladne z zaključki v tej publikaciji. Te publikacije lahko odražajo različne predpostavke, stališča in analitične metode analitikov, ki so jih pripravili. Pretekla uspešnost se ne sme uporabljati kot indikacija ali jamstvo za nadaljnjo uspešnost in nobena predstavitev ali garancija, izražena ali implicitna, ne bo sprejeta glede prihodnjega delovanja. Ta objava se distribuira po elektronski in navadni pošti profesionalnim vlagateljem, od katerih se pričakuje, da bodo sprejemali svoje naložbene odločitve brez nepotrebnega zanašanja na to publikacijo.