FINANČNI TRGI – PREGLED TRGA 11. MAJ 2020

FINANČNI TRGI – PREGLED TRGA 11. MAJ 2020

Oba delniška indeksa, tako S&P500 kot DAX sta prejšnji teden pridobila na vrednosti. Zlato se še vedno nahaja med dvema conama, prejšnji teden je pridobilo slab procent vrednosti. DXY je tudi imel pozitivni teden, kar je pomenilo močan dolar, in neposredno vplivalo na izgubo vrednosti para EURUSD. Največ je prejšnji teden pridobila nafta, kar 30% in se trenutno nahaja v bližini 30 $ za sodček. 

S&P 500 je prejšnji teden pridobil 5% in teden zaključil s polno bullish svečko, kar bi lahko pomenilo, da bi lahko v prihodnje videli nadaljevanje trenda navzgor. V kolikor bo cena prebila cono pri 2950, in začela delati ‘’higher high’’, bo to potrdilo našo domnevo, in lahko se začnemo ozirati po nakupnih pozicijah.

DAX  je teden začel nekoliko slabše, in v ponedeljek nekaj malega vrednosti izgubil. Nato je sledil preobrat, in do konca tedna je pridobil 3,5% svoje vrednosti. Še vedno se nahajamo nad cono pri 10300, tako da moje mnenje ostaja nespremenjeno – menim, da se lahko cena še premakne navzgor, in indeks še dodatno pridobi na vrednosti.

Zlato se še vedno nahaja med dvema conama – 1735 in 1660. Prejšnji teden se je zaključil slab procent višje kot teden pred njim. V kolikor boste trgovali zlato predlagam, da trgujete na nižjih časovnih okvirjih, saj nimamo točne slike kam se bo graf obrnil v prihodnje za to bo potrebno počakati na preboj ene izmed zgoraj omenjenih con. 

DXY je tako kot zlato še vedno ujet med dvema conama- 98.60 in 100.80. Kot smo predvidevali, se je vrednost indeksa prejšnji teden dvignila. Med tednom je pridobila že 2% vrednosti, a se je nato konec tedna graf nekoliko obrnil, in teden zaključil pri 99.10 kar pomeni 0,5% višjo vrednost kot teden pred tem. Trenutno je graf pri vrednosti 100 in menim, da bi lahko v prihodnje še nekoliko pridobil na vrednosti in formiral trojni vrh pri 100.80

Nafte- USOil je prejšnji teden prebila cono pri vrednosti 20$ za sodček, in teden končala pri vrednosti 26 $ za sodček, kar je približno 30% višja vrednost kot teden pred tem. Trenutno se nahajamo v bližini cone pri 30$ za sodček, kjer se zdi da se je cona tudi zadržala, iz tega razloga trenutno odsvetujem nakupne pozicije. Cena se nahaja v primežu dveh con – pri 25 in 28. V kolikor se cena spusti pod 25, bi lahko bili priča ponovni izgubi vrednosti nafte, in morebitnemu testiranju cone pri 20$. V nasprotnem primeru, če cena prebije cono pri 28 in naredi higher high, bi lahko videli nadaljevanje premika navzgor, potencialno tudi testiranje naslednje cone pri 40$ za sodček. 

EURUSD cona pri 1.09700 se je izkazala za pretrd oreh in sledila je izguba vrednosti eura, tako kot smo napovedali. Par je teden zaključil pri 1.083500, kar je izguba vrednosti za približno 1,2% oz 140 pipov. Graf se je med tednom že spustil do cone pri 1.07700, od katere se je kasneje odbil. Cena je tako ujeta med dvema conama, 1.09700 in 1.07700, in za dolgoročno smer bo potrebno počakati na preboj ene izmed teh dveh con. Glede na to da se je cena že odbila od spodnje cone, bi lahko nadaljevala svojo pot navzgor in v naslednjih dneh ponovno testirala cono pri 1.09700. 

Pravno obvestilo – omejitve odgovornosti

 *Ta objava ne pomeni priporočila za nakup ali ponudbe za prodajo in se ne razlaga, kot da predstavlja ponudbo za sklenitev pogodbe o svetovanju. Ta publikacija niti noben njen del ne vzpostavlja podlage za noben sporazum ali druge obveznosti katere koli vrste. Podjetje Finančni IQ d.o.o.  In njegovi svetovalci ter analitiki ne prevzemajo odgovornosti za obveznosti, ki izhajajo iz objave in / ali uporabe te publikacije ali njene vsebine. Niti podjetje  Finančni IQ d.o.o. niti njeni svetovalci ter analitiki ne jamčijo za točnost ali popolnost informacij, ki se uporabljajo za to objavo. Nič v tej publikaciji se ne sme razlagati kot predstavitev takšnega poroštva. Uporabljene informacije niso bile neodvisno preverjene. Izražena mnenja izražajo sedanjo presojo analitika, ki je to publikacijo pripravil v povezavi s svojo poklicno dejavnostjo in se lahko spremeni v skladu s prihodnjimi dogodki in razvojem. Izraženi pogledi ne odražajo nujno mnenja družbe Finančni IQ d.o.o.  Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo mnenja, izražena v tej publikaciji. Finančni IQ d.o.o.je morda izdal druge publikacije, ki niso skladne z zaključki v tej publikaciji. Te publikacije lahko odražajo različne predpostavke, stališča in analitične metode analitikov, ki so jih pripravili. Pretekla uspešnost se ne sme uporabljati kot indikacija ali jamstvo za nadaljnjo uspešnost in nobena predstavitev ali garancija, izražena ali implicitna, ne bo sprejeta glede prihodnjega delovanja. Ta objava se distribuira po elektronski in navadni pošti profesionalnim vlagateljem, od katerih se pričakuje, da bodo sprejemali svoje naložbene odločitve brez nepotrebnega zanašanja na to publikacijo.