Banke v evroobmočju bi lahko zašle v težave, če bi se gospodarska kriza še poglobila

Banke v euroobmočju bi lahko kmalu zašle v težave, če se trenutna kriza poglobi in izniči njihove kapitalske pozicije, je dejal Andrea Enria, predsednik nadzornega sveta Evropske centralne banke.

Ob tem meni, da je finančni sistem do zdaj uspešno prenašal gospodarski upad, ki ga je povzročil koronavirus in je bančni sektor v evroobmočju v zelo močnem položaju, da prenese šok.

Njegovi komentarji so bili predstavljeni kmalu po tem, ko je ECB objavila oceno 86 bank v evroobmočju, ki je pokazala, da se večina lahko sooči z izzivi, ki jih predstavlja pandemija koronavirusa.

Banke so bile testirane v dveh scenarijih: ena na podlagi osnovne napovedi centralne banke za krčenje bruto domačega proizvoda v višini 8,7% v letu 2020; in druga v primeru resnejših razmer, ki bi letos po ocenah povzročile 12,6-odstotni padec BDP. Po prvem scenariju bi se delež bančne solventnosti zmanjšal za 1,9 odstotne točke, v drugem za 5,7 odstotnih točk.

Centralna banka je v izjavi glede testa zapisala, da bi v slabšem scenariju vsekakor moralo ukrepati več bank, da bi ohranile skladnost s svojimi minimalnimi kapitalskimi zahtevami, vendar bi bil kljub temu splošni primanjkljaj še vedno stabilen.

ECB podaljšuje prepoved izplačila dividend in odkupe delnic:
ECB je na evropske posojilodajalce naslovila prošnjo, naj do januarja 2021 ne izplačujejo dividend in odkupujejo delnic. Ti koraki so namenjeni bankam, da ohranijo svojo kapitalsko pozicijo, saj je stabilnost bank v prihodnosti negotova.

Do danes se je evropski bančni sektor zmanjšal za približno 33% od začetka leta.